Avizare si autorizare

Societatea noastra asigura, la cererea clientului, depunerea si ridicarea documentelor pentru obtinerea urmatoarelor acte necesare in vederea construirii: certificat de urbanism, avize si acorduri cerute prin certificatul de urbanism, autorizatie de construire.

Acest serviciu este disponibil doar pentru proiecte elaborate de catre firma noastra.

Nu se pot garanta termene fixe pentru obtinerea actelor, ci doar termene de depunere.

Eliberarea actelor de catre autoritatile respective se face intr-un timp care tine doar de aceste autoritati.